Chat with us, powered by LiveChat

30.000 gesprekken voor Jheronimus Bosch expositie

 In Nieuws

Business Square beantwoordt 30.000 gesprekken voor Jheronimus Bosch expositie:

 

Enorm succes Jheronimus Bosch expositie

“Het was fantastisch om te zien dat Jheronimus Bosch, de meest intrigerende laatmiddeleeuwse kunstenaar van de Nederlanden, nog steeds door zo’n groot en wereldwijd publiek wordt bewonderd en dat de fans van Bosch letterlijk van heinde en verre naar ‘zijn’ Den Bosch toekwamen. Wij zijn er als het Noord Brabants Museum heel trots op dat wij zulke geweldige bezoekcijfers hebben behaald en dat wij er aan hebben mogen bijdragen om ’s Hertogenbosch nu definitief en internationaal te verbinden aan haar grootste zoon. Met de expositie in het Noordbrabants Museum heeft Bosch definitief zijn plek ingenomen in de eregalerij van de Nederlandse kunstgeschiedenis, naast grootheden als Rembrandt, Van Gogh, Vermeer en Mondriaan. “

Dit aldus de directeur van het Noordbrabants Museum, de heer Charles de Mooij in een persbericht van 9 mei 2016 waarvan u de volledige versie kunt lezen via de deze link.

De telefoondienst van Business Square

Alle collega’s van de telefoondienst van Business Square zijn zeer trots dat zij aan dit prachtige resultaat van het Noordbrabants Museum hebben mogen bijdragen.  Met onze antwoordservice hebben wij de medewerkers van het Noordbrabants Museum kunnen ontlasten en de bellers van over een groot deel van de wereld kunnen helpen met hun vragen over de Jheronimus Bosch expositie.

Hierdoor hadden de medewerkers, die hun aantal in deze periode zagen groeien van 50 naar 300 collega’s, tijd om prioriteit aan de andere taken te geven.

Wij danken het Noordbrabants Museum voor de prettige samenwerking in deze periode en feliciteren alle medewerkers met dit succes!

De telefoondienst van Business Square heeft tijdens deze expositie weer bewezen dat zij ook voor Musea de juiste partner is! Naast de reeds meer dan 3,5 jaar durende samenwerking met het Noordbrabants Museum, ondersteunt de telefoondienst van Business Square ook al sinds vele jaren o.a. Museum Het Valkhof te Nijmegen. Wij nodigen andere musea dan ook graag uit om eens te informeren wat wij voor musea kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Ruitenbeek en Yolanda van der Arend.

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search